for Kindle Fire, Apple, Android, Nook, Kobo, PC, Mac, BlackBerry ...

New to eBooks.com?

Learn more

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny

Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny by James Kalbach
Add to cart
US$ 16.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Sekrety sukcesu witryn WWW

 • W jaki sposób u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?
 • Jak wykorzysta? ró?ne typy mechanizmów nawigacyjnych?
 • W jaki sposób dobra? kolorystyk? i liternictwo elementów nawigacyjnych?

Dynamiczny rozwój internetu i technologii sieciowych sprawi?, ?e korzystanie z sieci sta?o si? równie powszechne jak ogl?danie telewizji i czytanie gazet. Poprzez witryny WWW zdobywamy niezb?dne informacje, zamawiamy towary, p?acimy rachunki i kontaktujemy si? z przyjació?mi. Co sprawia, ?e w?ród setek tysi?cy serwisów internetowych posiadaj?cych podobne mo?liwo?ci jedne ciesz? si? popularno?ci? u?ytkowników, a inne nie? Na pewno na atrakcyjno?? strony WWW wp?ywa grafika i tre??, ale przede wszystkim jej funkcjonalno??. Natomiast o wygodzie korzystania ze niej decyduje nawigacja, czyli sposób, w jaki uzyskujemy potrzebne informacje, przechodzimy pomi?dzy stronami i wybieramy interesuj?ce tematy. Wspó?czesne techniki tworzenia witryn WWW - Flash, AJAX i inne - pozwalaj? na kreowanie niezwykle atrakcyjnych interfejsów u?ytkownika, ale kluczem do sukcesu jest w?a?nie odpowiedni projekt struktury nawigacyjnej.

Ksi??ka "Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja ergonomii witryny " to podr?cznik, który u?atwi poznanie i zastosowanie w praktyce zasad projektowania ergonomicznych i efektownych mechanizmów nawigacyjnych na stronach WWW. Czytaj?c go, dowiesz si?, czego oczekuj? u?ytkownicy stron WWW, jakie schematy nawigacji stosuje si? najcz??ciej i jak dobra? typ nawigacji do przeznaczenia i tre?ci witryny. Nauczysz si? analizowa? cele witryny, tworzy? prototypy i scenariusze nawigacji, okre?la? ?cie?ki nawigacji i budowa? elementy menu. Przeczytasz tak?e o projektowaniu interfejsów u?ytkownika dla aplikacji sieciowych oraz ??czeniu mechanizmów nawigacyjnych z wyszukiwawczymi.

 • Podstawowe cele mechanizmów nawigacji w witrynie WWW
 • Teoretyczne modele wyszukiwania
 • Typy mechanizmów nawigacyjnych
 • Metody analizy i oceny projektu nawigacji
 • Tworzenie prototypów i ?cie?ek nawigacji
 • Dobór kolorów, czcionek i stylów dla elementów nawigacyjnych
 • Mechanizmy wyszukiwawcze
 • Znakowanie tre?ci w portalach spo?eczno?ciowych
 • Interfejsy u?ytkownika w aplikacjach internetowych

Twórz przejrzyste i wygodne mechanizmy nawigacyjne.

Helion; August 2012
424 pages; ISBN 9781457172151
Read online, or download in EPUB or PDF format
Title: Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny
Author: James Kalbach
 
Buy, download and read Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny (eBook) by James Kalbach today!
Subject categories
ISBNs
1457172135
9781457172137
9781457172151
9788324615179