The Leading eBooks Store Online 3,943,133 members ⚫ 1,297,993 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell
Buy this eBook
US$ 21.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Najwa?niejsze jest pierwsze wra?enie!

Mimo istnienia ogromnej ilo?ci narz?dzi do tworzenia interfejsów u?ytkownika projektowanie dobrych interfejsów aplikacji wci?? nie jest ?atwe. Ta bestsellerowa ksi??ka jest jednym z niewielu wiarygodnych ?róde?, które pomog? Ci przej?? przez istny labirynt wariantów projektowych. "Projektowanie interfejsów" przedstawia najlepsze praktyki i gotowe do wdro?enia pomys?y w postaci wzorców UI oraz dostarcza rozwi?za? powszechnych problemów w dziedzinie projektowania. Rozwi?zania te mo?esz ?atwo dostosowa? do sytuacji, w jakiej si? znajdujesz.

W niniejszym zaktualizowanym wydaniu znajdziesz wzorce do wykorzystania zarówno w aplikacjach mobilnych i mediach spo?eczno?ciowych, jak i w aplikacjach internetowych czy programach komputerowych. Ka?dy wzorzec zilustrowany jest przyk?adowymi projektami oraz opatrzony praktycznymi poradami, z których mo?esz natychmiast skorzysta?. Do?wiadczeni projektanci mog? u?ywa? tego przewodnika jako ?ród?a pomys?ów, za? pocz?tkuj?cy mog? go potraktowa? jak map? w drodze przez ?wiat projektowania interfejsów i interakcji.

  • Twórz porywaj?ce i praktyczne interfejsy - pewnie, a nie po omacku
  • Poznaj trudne do interpretacji koncepcje projektowania: afordancje, hierarchi? wizualn?, odleg?o?? nawigacyjn? oraz wykorzystanie kolorów
  • Zapoznaj si? z rekomendacjami poszczególnych wzorców UI, a tak?e z wzorcami zast?pczymi i poradami, kiedy pewnych wzorców nie nale?y u?ywa?
  • ??cz i zestawiaj wzorce interfejsu wed?ug upodoba?
  • Dopie?? wygl?d i dzia?anie interfejsów dzi?ki wykorzystaniu zasad projektowania graficznego oraz wzorców

U?ytkownicy wybieraj? atrakcyjne i praktyczne interfejsy!

Helion; August 2012
536 pages; ISBN 9781457172731
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe
Author: Jenifer Tidwell