The Leading eBooks Store Online 3,943,133 members ⚫ 1,297,993 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Programowanie us?ug WCF

Programowanie us?ug WCF by Juval Löwy
Buy this eBook
US$ 30.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj technologi? WCF i wykorzystaj potencja?
Microsoft Azure AppFabric Service Bus

Udost?pnianie us?ug sieciowych to ju? nie tylko widzimisi? programistów lub projektantów - w dzisiejszych czasach to obowi?zek! Dzi?ki temu u?atwiasz integracj? innych aplikacji z Twoim produktem, ale te? z ?atwo?ci? korzystasz z funkcjonalno?ci dostarczanych przez innych producentów. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e najwi?cej zyskuje Twój klient. A jego zadowolenie zapewni Ci sukces i byt na rynku!

Je?eli podj??e? decyzj?, ?e Twoja kolejna aplikacja b?dzie wspiera?a WCF, to wybieraj?c t? ksi??k?, nie mog?e? trafi? lepiej. "Programowanie us?ug WCF" to doskona?y, ciesz?cy si? ogromn? popularno?ci? przewodnik, po?wi?cony spójnej, jednolitej platformie firmy Microsoft, któr? zaprojektowano z my?l? o programowaniu aplikacji w oparciu o us?ugi dla systemu Windows. Jej autor Juval Löwy jest wybitnym specjalist? w dziedzinie platformy .NET i technologii WCF. W trakcie lektury poznasz architektur? technologii WCF, jej elementy sk?adowe oraz zagadnienia zwi?zane z jej niezawodno?ci?. Ponadto dowiesz si?, jak zagwarantowa? bezpiecze?stwo swoim us?ugom sieciowym, oraz sprawdzisz mo?liwo?ci magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus. Wiedza, któr? zdob?dziesz, pozwoli Ci na tworzenie jeszcze lepszych i bardziej elastycznych projektów informatycznych. Sprawd? sam!

  • Poznaj architektur? technologii WCF i jej podstawowe elementy sk?adowe, w tym tak wa?ne poj?cia, jak niezawodno?? czy sesja transportowa
  • Naucz si? u?ywa? wbudowanych elementów, takich jak hosty us?ug, mechanizmy zarz?dzania instancjami i wspó?bie?no?ci?, transakcje, kolejkowane wywo?ania roz??czonych us?ug, zabezpieczenia czy odkrywanie
  • Opanuj sztuk? korzystania z magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus, czyli najbardziej rewolucyjnego elementu nowego projektu chmury obliczeniowej
  • Podnie? swoj? produktywno?? i jako?? tworzonych us?ug WCF dzi?ki odpowiednim opcjom projektowym, wskazówkom i zalecanym praktykom, zawartym we frameworku ServiceModelEx autorstwa Juvala Löwy’ego
  • Poznaj uzasadnienie szczegó?owych decyzji projektowych i odkryj najtrudniejsze, rozumiane przez niewielu programistów aspekty programowania us?ug WCF

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony WCF!

Helion; January 2012
824 pages; ISBN 9781457172953
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Programowanie us?ug WCF
Author: Juval Löwy