for Kindle Fire, Apple, Android, Nook, Kobo, PC, Mac, BlackBerry ...

New to eBooks.com?

Learn more

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy by Mike Chambers
Add to cart
US$ 6.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj moc nowoczesnej technologii AIR w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji internetowych!

  • Jak skonfigurowa? ?rodowisko programistyczne w AIR?
  • Jak zaimplementowa? funkcje?
  • Jak utworzy? aplikacj? AIR, wykorzystujšc HTML i JavaScript?

Adobe AIR to nowe mi?dzyplatformowe ?rodowisko wykonawcze, które pozwala programistom na wykorzystanie znanych technologii, takich jak HTML i JavaScript, do tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych. AIR oferuje bogaty zbiór wywo?a? API, a tak?e ?cis?š integracj? z pulpitem, co umo?liwia ?šczenie pot?gi zasobów lokalnych z dost?pem do internetu. O atrakcyjno?ci Adobe AIR ?wiadczš wi?c zarówno zasi?g i ?atwo?? programowania (najlepsze cechy modelu WWW), jak i funkcjonalno?? oraz bogactwo modelu pulpitowego.

Ksiš?ka "Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy" stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem j?zyków HTML i JavaScript. Leksykon zawiera przeglšd mechanizmów wykonawczych HTML i JavaScript w Adobe AIR oraz wyja?nia, jak uzyska? dost?p do funkcji i interfejsów Adobe AIR z poziomu JavaScript. Znajdziesz tu wszelkie porady i wskazówki niezb?dne do tego, by skonfigurowa? ?rodowisko programistyczne, stworzy?, przetestowa? i wdro?y? atrakcyjnš oraz funkcjonalnš aplikacj? WWW.

Helion; September 2012
ISBN 9781457173158
Read online, or download in EPUB or PDF format
Title: Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy
Author: Mike Chambers; Daniel Dura; Kevin Hoyt; Dragos Georgita
 
Buy, download and read Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy (eBook) by Mike Chambers; Daniel Dura; Kevin Hoyt; Dragos Georgita today!