for Kindle Fire, Apple, Android, Nook, Kobo, PC, Mac, BlackBerry ...

New to eBooks.com?

Learn more

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Matthew MacDonald
Add to cart
US$ 25.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Kompletny podr?cznik dla u?ytkowników Excela --
odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym miejscu

 • Chcesz dowiedzie? si?, do czego s?u?š setki podstawowych i zaawansowanych funkcji Excela?
 • Chcesz pozna? przydatne sztuczki znacznie przyspieszajšce prac??
 • Chcesz nauczy? si? wykonywa? z?o?one operacje na danych?

Excel od wielu lat wyznacza standardy w dziedzinie arkuszy kalkulacyjnych i jest zdecydowanie najpopularniejszym produktem tego typu. Tak te? jest w przypadku najnowszej wersji, Excel 2007, która udost?pnia przebudowany i wygodniejszy interfejs, efektywniejsze wykresy czy nowe narz?dzia do zarzšdzania danymi. Jednak pomimo wielu wyda? program ten nie doczeka? si? kompletnego podr?cznika u?ytkownika, który opisywa?by zarówno jego podstawowe, jak i zaawansowane funkcje oraz umo?liwia? wykorzystanie pe?ni jego mo?liwo?ci.

"Excel 2007. Nieoficjalny podr?cznik" ma wype?nia? luk? w obszarze wszechstronnych omówie? tego popularnego programu. Dzi?ki tej ksiš?ce krok po kroku poznasz zmieniony interfejs i nowe funkcje Excela 2007, a tak?e zaczniesz sprawnie porusza? si? w tej aplikacji. Dowiesz si?, jak efektywnie zarzšdza? informacjami, formatowa? komórki czy wykonywa? obliczenia o ró?nym poziomie z?o?ono?ci. Zobaczysz, jak tworzy? atrakcyjne i przejrzyste wykresy oraz stosowa? zaawansowane techniki analizy danych. Nauczysz si? tak?e wielu praktycznych sztuczek, które w znacznym stopniu przyspieszajš wykonywanie operacji w Excelu 2007.

 • Przeglšd interfejsu Excela 2007
 • Zarzšdzanie danymi, arkuszami i skoroszytami
 • Formatowanie komórek
 • Wykonywanie oblicze? matematycznych i finansowych
 • Manipulowanie datami, czasem i tekstem
 • Tworzenie i poprawianie z?o?onych formu?
 • Zaawansowana obs?uga i analiza danych
 • Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 • Generowanie efektownych wykresów
 • Wspó?praca z bazami danych i innymi programami
 • Programowanie w Excelu

Poznaj mo?liwo?ci Excela 2007
i wygodnie zarzšdzaj informacjami zarówno w biurze, jak i w domu.

Helion; September 2012
ISBN 9781457173585
Read online, or download in EPUB or PDF format
Title: Excel 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik
Author: Matthew MacDonald
 
Buy, download and read Excel 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik (eBook) by Matthew MacDonald today!