The Leading eBooks Store Online

for Kindle Fire, Apple, Android, Nook, Kobo, PC, Mac, BlackBerry ...

New to eBooks.com?

Learn more

Ajax on Rails

Ajax on Rails by Scott Raymond
Add to cart
US$ 11.00

Zobacz, jak wykorzysta? potencja? technologii Ajax i Rails
w tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych!

 • Jak u?ywa? platformy Rails do budowy dynamicznych aplikacji internetowych?
 • Jak szybko tworzy? witryny ajaksowe, wykorzystujšc wydajne biblioteki?
 • Jak zwi?kszy? komfort pracy u?ytkowników Twoich aplikacji internetowych?

Ajax to olbrzymie mo?liwo?ci w zakresie tworzenia dynamicznych i interaktywnych aplikacji internetowych, dzia?ajšcych niemal tak szybko, jak tradycyjne programy. Jednak lepsza jako?? witryn wymaga zwykle pisania bardziej skomplikowanego kodu i, co za tym idzie, wi?kszych nak?adów pracy i czasu. Tak te? by?o do niedawna w przypadku Ajaksa, ale obecnie, gdy wzros?a popularno?? tej technologii, a ona sama dojrza?a, programi?ci mogš korzysta? z wielu bibliotek i platform, dzi?ki którym tworzenie efektownych aplikacji internetowych sta?o si? niezwykle proste.

"Ajax on Rails" to podr?cznik dla programistów, którzy chcš szybko i ?atwo budowa? wydajne aplikacje internetowe na bazie dwóch popularnych mechanizmów -- technologii Ajax oraz platformy Rails. Czytajšc go, dowiesz si?, w jaki sposób Ajax umo?liwia kreowanie funkcjonalnych i wygodnych w obs?udze witryn, a tak?e nauczysz si? b?yskawicznie stosowa? t? technologi? w oparciu o biblioteki Prototype i scipt.aculo.us oraz kompletnš platform? do tworzenia aplikacji internetowych, czyli Rails. Poznasz te? sposoby sprawnego diagnozowania aplikacji ajaksowych oraz zapewnisz im bezpiecze?stwo i wydajno??, aby udost?pnia? swym klientom produkty najwy?szej klasy.

 • Przeglšd mechanizmów technologii Ajax
 • Dzia?anie platformy Rails
 • Ajaksowe przesy?anie danych za pomocš biblioteki Prototype
 • Dodawanie efektów do witryn przy u?yciu biblioteki scipt.aculo.us
 • Generowanie kodu JavaScript za pomocš szablonów RJS
 • Zwi?kszanie u?yteczno?ci aplikacji
 • Diagnozowanie aplikacji na platformie Rails
 • Zapewnianie bezpiecze?stwa programu
 • Zwi?kszanie wydajno?ci aplikacji

Helion; November 2012
336 pages; ISBN 9781457176395
Read online, or download in EPUB or PDF format
Title: Ajax on Rails
Author: Scott Raymond
 
Buy, download and read Ajax on Rails (eBook) by Scott Raymond today!