The Leading eBooks Store Online

for Kindle Fire, Apple, Android, Nook, Kobo, PC, Mac, BlackBerry ...

New to eBooks.com?

Learn more

JavaScript. Aplikacje WWW

JavaScript. Aplikacje WWW
Add to cart
US$ 10.00

Poznaj potencja? j?zyka JavaScript!

J?zyk JavaScript od zawsze jest obecny w przegl?darkach internetowych. W swojej historii miewa? okresy lepsze i gorsze - czasem bywa? wr?cz znienawidzony przez u?ytkowników. Te czasy jednak min??y! Obecnie jego mo?liwo?ci s? wr?cz osza?amiaj?ce. Ci??ko wyobrazi? sobie wspó?czesn? popularn? aplikacj? internetow?, która nie korzysta?aby z jego dobrodziejstw. W najnowszej ods?onie HTML5 jego potencja? jest jeszcze wi?kszy!

Sprawd? sam, jak wykorzysta? JavaScript do stworzenia aplikacji, która zaskoczy u?ytkowników. Budowanie w tym j?zyku du?ych internetowych aplikacji, które zaoferuj? u?ytkownikom funkcje obecne dot?d wy??cznie w aplikacjach biurkowych, wymaga utrzymywania stanu aplikacji po stronie klienta - a to nie jest ?atwe zadanie. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz szczegó?owy opis czynno?ci, jakie trzeba wykona?, aby zaimplementowa? nowoczesn? aplikacj?, a potem opanujesz skuteczne metody korzystania z mechanizmu WebSockets, operowania na plikach oraz modelowania danych. Ponadto zg??bisz niuanse nowego API oraz dowiesz si?, jakie s? najlepsze techniki debugowania i analizowania wydajno?ci Twojej aplikacji. Ta ksi??ka to d?ugo oczekiwana pozycja, w ca?o?ci po?wi?cona zaawansowanemu wykorzystaniu j?zyka JavaScript!

Z t? ksi??k? b?yskawicznie opanujesz:

  • korzystanie z wzorca MVC
  • obs?ug? zdarze?
  • modelowanie danych
  • zarz?dzanie zale?no?ciami
  • wykorzystywanie zewn?trznych bibliotek
  • techniki debugowania i optymalizowania Twojego oprogramowania
  • najlepsze funkcje JavaScriptu!

Twórz nowoczesne aplikacje przy u?yciu najlepszych dost?pnych narz?dzi!

Helion; November 2012
264 pages; ISBN 9781457176524
Read online, or download in EPUB or PDF format