The Leading eBooks Store Online

for Kindle Fire, Apple, Android, Nook, Kobo, PC, Mac, BlackBerry ...

New to eBooks.com?

Learn more

Ajax. Implementacje

Ajax. Implementacje by Shelley Powers
Add to cart
US$ 12.00

Podš?aj za swojš wyobra?niš
i usprawniaj strony www za pomocš efektów Ajaksa!

 • Jak u?ywa? kodu JavaScript do rozwišzywania problemu niestandardowych atrybutów?
 • Jak ?šczy? funkcje obs?ugi zdarze??
 • Jak tworzy? zaawansowane efekty bazujšce na CSS?

Ajax to co? wi?cej ni? zbiór technologii obejmujšcy j?zyki oparte na znacznikach, jest bowiem narz?dziem, które -- ewoluujšc -- na bie?šco dotrzymuje kroku rozwijajšcej si? technice informatycznej, a tak?e wyobra?ni programistów. Po zastosowaniu stopniowego usprawniania mo?na dodawa? nowoczesne efekty Ajaksa i w ten sposób przenosi? tradycyjne aplikacje sieciowe i ich funkcjonalno?? na wy?szy poziom.

"Ajax. Implementacje" to ksiš?ka dla programistów, którzy majš do?wiadczenie w tworzeniu witryn internetowych i sš zainteresowani ulepszaniem istniejšcych ju? aplikacji. Czytajšc jš, nauczysz si?, jak zwi?ksza? mo?liwo?ci stron www poprzez dodawanie do nich efektów Ajaxa, dowiesz si?, jak korzysta? z j?zyka SVG oraz obiektu Canvas. Poznasz jednš z najciekawszych mo?liwo?ci Ajaksa, czyli dodawanie us?ug sieciowych i ?šczenie danych bezpo?rednio na stronach internetowych na wiele ró?nych sposobów. "Ajax. Implementacje" zawiera ca?š niezb?dnš wiedz? potrzebnš, aby mie? nowoczesne i funkcjonalne strony www, nie budujšc ich od nowa.

 • Stronicowanie w Ajaksie
 • Strefa bezpiecze?stwa i zabezpieczenia j?zyka JavaScript
 • Obs?uga zdarze? zgodna z Ajaksem
 • System obs?ugi zdarze? Dojo i obiekty docelowe
 • Dane dynamiczne
 • Prawid?owe wspó?dzia?anie Ajaksa z innymi elementami aplikacji
 • Efekty bibliotek zewn?trznych s?u?šce do obs?ugi danych
 • Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych
 • Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych
 • Witryny typu mashup
 • Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw

Helion; November 2012
ISBN 9781457176890
Read online, or download in EPUB or PDF format
Title: Ajax. Implementacje
Author: Shelley Powers
 
Buy, download and read Ajax. Implementacje (eBook) by Shelley Powers today!