The Leading eBooks Store Online

for Kindle Fire, Apple, Android, Nook, Kobo, PC, Mac, BlackBerry ...

New to eBooks.com?

Learn more

Ajax. Wzorce projektowe

Ajax. Wzorce projektowe by Michael Mahemoff
Add to cart
US$ 16.99

Praktyczne rozwi?zania dla projektantów aplikacji sieciowych

 • Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii Ajax
 • Dynamiczne interfejsy u?ytkownika
 • Us?ugi sieciowe

Technologia Ajax, b?d?ca po??czeniem j?zyków XML i JavaScript, ostatnio zyskuje coraz wi?ksze uznanie w?ród twórców witryn WWW i aplikacji sieciowych. Pozwala na ograniczenie do minimum komunikacji pomi?dzy przegl?dark? i serwerem, dzi?ki czemu aplikacje internetowe zachowuj? si? niemal identycznie jak powszechnie wykorzystywane narz?dzia biurkowe. U?ytkownicy programów zaprojektowanych z wykorzystaniem Ajaksa nie musz? czeka? na prze?adowanie strony -- odbywa si? to w tle i nie wp?ywa na szybko?? dzia?ania. W dobie rosn?cej popularno?ci narz?dzi internetowych Ajax wydaje si? by? idealnym rozwi?zaniem.

Czytaj?c ksi??k? "Ajax. Wzorce projektowe" opanujesz najlepsze praktyki tworzenia aplikacji sieciowych z wykorzystaniem tej technologii. Poznasz podstawowe wzorce projektowe oraz zasady ich stosowania w typowych aplikacjach. Nauczysz si? korzysta? z us?ug sieciowych, przesy?u strumieniowego i modelu DOM. Przeczytasz o optymalizacji kodu oraz powtórnym wykorzystywaniu jego fragmentów. Znajdziesz tu tak?e wzorce dotycz?ce funkcjonalno?ci i u?yteczno?ci witryn WWW oraz efektów graficznych. Ostatni? grup? wzorców opisanych w ksi??ce stanowi? techniki diagnozowania tworzonych aplikacji.

 • Geneza Ajaksa
 • Podstawy projektowania w Ajaksie
 • Zdalne wywo?ywanie polece?
 • Us?ugi sieciowe
 • Transformacje XSLT
 • Refaktoryzacja kodu
 • Optymalizowanie wydajno?ci aplikacji
 • Efekty graficzne
 • U?yteczne formularze
 • Testowanie aplikacji

Wykorzystaj w swoich projektach sprawdzone rozwi?zania.

Pobierz dodatkowy spis wzorców.

Helion; July 2012
672 pages; ISBN 9781457167133
Read online, or download in EPUB or PDF format
Title: Ajax. Wzorce projektowe
Author: Michael Mahemoff
 
Buy, download and read Ajax. Wzorce projektowe (eBook) by Michael Mahemoff today!