The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more
Bash. Receptury by Carl Albing
Buy this eBook
US$ 21.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb

 • Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix?
 • Jak konfigurowa? interpreter bash, aby odpowiada? potrzebom i stylowi pracy u?ytkownika?
 • Jak opracowa? bezpieczne skrypty pow?oki?

Bash to jedna z najpopularniejszych pow?ok systemów uniksowych, umo?liwiaj?ca prac? interaktywn? i wsadow?. J?zyk basha pozwala na definiowanie aliasów i funkcji, a tak?e zawiera konstrukcje steruj?ce przep?ywem. Bash (tak jak wiele innych narz?dzi opisanych w tej ksi??ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dost?pnego systemu operacyjnego. Sposób u?ywania pow?oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu?ami sk?adni. Nast?pnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system.

Ksi??ka "bash. Receptury" zawiera opis pow?oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk?ady rozwi?za? problemów spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptów. W ka?dej chwili mo?esz si? do nich odwo?a?, dostosowuj?c system do w?asnych potrzeb. Podr?cznik obejmuje równie? opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo?liwia zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Korzystaj?c z tej ksi??ki, dowiesz si?, jak pobiera? interpreter bash dla ró?nych systemów lub korzysta? z pow?oki bash bez jej pobierania; poznasz techniki automatyzacji zada? oraz rozwi?zania skryptowe odnosz?ce si? do operacji wej?cia-wyj?cia czy przetwarzania plików, a tak?e sposoby tworzenia programów i wykonywania zada? administracyjnych.

 • Praca z pow?ok? bash
 • Standardowy strumie? wej?ciowy
 • Standardowy strumie? wyj?ciowy
 • Wykonywanie polece?
 • Podstawy tworzenia skryptów - zmienne pow?oki
 • Logika i arytmetyka pow?oki
 • Dodatkowe mechanizmy skryptowe
 • Przetwarzanie informacji o dacie i czasie
 • Skrypty usprawniaj?ce prac? u?ytkownika
 • Interpretacja danych
 • Bezpieczne skrypty pow?oki
 • Zadania administracyjne

"bash. Receptury" - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewni? optymalne warunki pracy systemu!

Helion; August 2012
624 pages; ISBN 9781457171789
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Bash. Receptury
Author: Carl Albing; JP Vossen; Cameron Newham