The Leading eBooks Store Online 4,138,907 members ⚫ 1,351,551 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Grafika w Internecie

Grafika w Internecie by Shelley Powers
Buy this eBook
US$ 20.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Spraw, by Twoja strona wyglšda?a profesjonalnie!

 • Jaki format wybra? dla plików graficznych?
 • Jak tworzy? grafik? u?ytkowš?
 • Jak wykorzysta? grafik? wektorowš?

Wszyscy doskonale wiemy o tym, ?e o warto?ci strony internetowej ?wiadczš tre?ci na niej umieszczone. Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e forma, w jakiej sš one podane, równie? ma znaczenie. Osišgni?cie równowagi w tym zakresie nie jest rzeczš ?atwš. Jak sprawi?, ?eby nie dosz?o do przerostu formy nad tre?ciš? Jak zapewni? optymalny stosunek jako?ci u?ytych grafik do ich obj?to?ci (w ko?cu przepustowo?? ?šczy nie jest niesko?czona)? Przy du?ej liczbie odwiedzajšcych ró?nica kilku kilobajtów mo?e prze?o?y? si? na ogromny wzrost obciš?enia ?šczy, a co za tym idzie, wzrost kosztów utrzymania strony. Wydawa?oby si?, ?e te i wiele innych kwestii mogš rozwišza? tylko profesjonali?ci. Jednak wcale nie musi tak by?! Ka?dy, kto przeczyta t? ksiš?k?, b?dzie czu? si? swobodnie w zagadnieniach zwišzanych z publikacjš i wykorzystaniem grafiki w Internecie!

Dzi?ki ksiš?ce "Grafika w internecie" poznasz wszystkie aspekty pracy z obrazami umieszczanymi w globalnej sieci. Shelley Powers przedstawi Ci wykorzystywane formaty plików graficznych oraz poka?e, do czego ka?dy z nich nadaje si? najlepiej. Zdob?dziesz wiedz? na temat dost?pnych narz?dzi do obróbki grafiki -- zarówno tych p?atnych, jak i darmowych. Ponadto nauczysz si? tworzy? miniatury zdj?? i uk?ada? zdj?cia na stronie. Dowiesz si?, jak tworzy? grafik? u?ytkowš, jakie zasady obowišzujš przy pracy z grafikš wektorowš oraz jakie mo?liwo?ci drzemiš w formacie SVG. Na koniec zapoznasz si? z tematami zwišzanymi z projektowaniem stron internetowych -- zrozumiesz, jak wykorzysta? kaskadowe arkusze stylów (CSS), jak przygotowa? dobrš i przejrzystš stron? oraz jak dynamicznie zmienia? w?a?ciwo?ci grafiki! Je?eli my?lisz, ?e praktyczne wykorzystanie grafiki na stronach WWW to wiedza tajemna, ta ksiš?ka z pewno?ciš to zmieni!

 • Formaty plików graficznych i ich zastosowanie
 • Przygotowanie zdj?? do publikacji w Internecie
 • Narz?dzia do obróbki grafiki -- p?atne i darmowe
 • Edytory obrazów dost?pne online
 • Tworzenie miniatur
 • Sposoby uk?adania zdj?? na stronie
 • Narz?dzia do automatycznego generowania galerii oraz pokazów slajdów
 • Tworzenie grafiki u?ytkowej
 • Wykorzystanie grafiki wektorowej i formatu SVG
 • Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS)
 • Zasady tworzenia dobrych stron WWW
 • Narz?dzia u?atwiajšce projektowanie stron WWW
 • Dynamiczna modyfikacja grafik
 • Automatyzacja obróbki grafiki -- narz?dzie ImageMagick oraz obróbka za pomocš PHP/GD
 • Sposób wykorzystania serwisów Google Maps oraz Yahoo! Maps
 • ?šczenie danych z grafikš

Poznaj wszystkie aspekty praktycznego wykorzystania grafiki w Internecie!

Helion; September 2012
ISBN 9781457173752
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Grafika w Internecie
Author: Shelley Powers
 
Subject categories
ISBNs
1457173735
9781457173721
9781457173738
9781457173752