The Leading eBooks Store Online 4,416,707 members ⚫ 1,552,143 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

PHP. Receptury. Wydanie II

PHP. Receptury. Wydanie II by Adam Trachtenberg
Buy this eBook
US$ 25.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Podr?czny s?ownik 250 sprawdzonych
i skutecznych rozwišza? z zakresu j?zyka PHP

 • Praca z typami danych i blokami programów PHP
 • Obs?uga formularzy, baz danych i sesji
 • Tworzenie wydajnych i bezpiecznych witryn internetowych

PHP to najpopularniejszy j?zyk skryptowy na ?wiecie, wykorzystywany w milionach witryny internetowych. Szeroki wachlarz mo?liwo?ci, ?atwa sk?adnia oraz wspó?praca z wieloma systemami operacyjnymi sprawiajš, ?e jest to idealne narz?dzie do tworzenia dynamicznych aplikacji WWW. Od wersji PHP 5 j?zyk ten obs?uguje programowanie obiektowe oraz udost?pnia usprawniony mechanizm wspó?pracy z bazami danych, co w znacznym stopniu u?atwia kreowanie rozbudowanych programów sieciowych.

Drugie wydanie ksiš?ki "PHP. Receptury" zawiera jeszcze wi?cej gotowych rozwišza?, które zosta?y dostosowane do nowej wersji j?zyka, czyli PHP 5. Dodatkowo ulepszona forma umo?liwia ?atwiejsze znalezienie potrzebnych receptur. Pozwolš Ci one szybko rozwišza? cz?sto spotykane problemy. Czytajšc t? ksiš?k? dowiesz si? mi?dzy innymi, jak wykonywa? operacje na ró?nych typach danych, jakie elementy sk?adajš si? na programy PHP i jak z nich korzysta?, a tak?e jak obs?ugiwa? formularze czy wspó?pracowa? z bazami danych. Nauczysz si? stosowa? techniki zarzšdzania sesjami. Poznasz zasady korzystania z XML, wspó?pracy z kodem w j?zyku JavaScript, a tak?e rozwišzania wielu innych praktycznych problemów.

 • Praca z typami danych
 • Korzystanie z ró?nych bloków aplikacji PHP
 • Obs?uga formularzy
 • Praca z bazami danych
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Us?ugi Web Services
 • Zarzšdzanie sesjš
 • Generowanie grafiki na stronach internetowych
 • Zabezpieczanie witryn
 • Obs?uga b??dów
 • Optymalizacja kodu
 • Praca z systemem plików i katalogów

Wykorzystaj gotowy kod do b?yskawicznego
tworzenia dynamicznych witryn internetowych.

Helion; April 2007
ISBN 9781457175879
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: PHP. Receptury. Wydanie II
Author: Adam Trachtenberg; David Sklar
 
Subject categories
ISBNs
1457175878
9781457175879
9781457175893
9788324608270