The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy by David Hawley
Buy this eBook
US$ 14.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci Excela, aby tworzy? funkcjonalne i efektowne arkusze

  • Jak analizowa? dane i zarz?dza? nimi?
  • Jak optymalnie wykorzystywa? tabele przestawne?
  • Jak tworzy? spersonalizowane wykresy?

Wi?kszo?? u?ytkowników Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch?onnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umo?liwia chocia?by ?atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresów, podgl?du "na ?ywo", galerii predefiniowanych stylów oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, ?e ka?dy mo?e dzi? w swoich arkuszach u?ywa? bardziej skomplikowanych elementów wizualnych i graficznych.

Obecnie, kiedy wszystko dzieje si? coraz szybciej, czas staje si? jedn? z najistotniejszych i po??danych warto?ci. Ksi??ka "100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci w?a?nie zyska? na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi?za? skomplikowanych problemów. Warto tak?e wykorzysta? te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektórych mo?liwo?ci j?zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi?ki temu b?dziesz móg? zaadaptowa? wszystkie zawarte tu propozycje do w?asnych potrzeb.

  • Skoroszyty i arkusze
  • Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz?dzania nimi
  • Metody tworzenia nazw i zakresów komórek
  • Tabele przestawne
  • Formu?y i funkcje
  • Wykresy i makra
  • Wspó?praca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office

Wszystko, co chcia?by? widzie? o Excelu, aby natychmiast z niego skorzysta?.

Poznaj ponad setk? sposobów skutecznego radzenia sobie z Excelem!

Helion; May 2008
ISBN 9781457175978
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy
Author: David Hawley; Raina Hawley
 
Subject categories
ISBNs
1457175975
9781457175978
9781457175992
9788324613311