The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Apache. Receptury. Wydanie II

Apache. Receptury. Wydanie II by Rich Bowen
Buy this eBook
US$ 12.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Czy wiesz, jaki serwer HTTP jest najpopularniejszy w sieci? W?a?nie tak, jest to Apache! W lipcu 2008 roku jego udzia? w rynku wynosi? blisko 50% (wed?ug Netcraft). Historia tego serwera si?ga roku 1995, kiedy ukaza?a si? jego pierwsza oficjalna wersja, oznaczona numerem 0.6.2. Cechy, które zadecydowa?y o sukcesie tego rozwi?zania, to bezpiecze?stwo, skalowalno??, wielow?tkowo?? i obs?uga ró?norodnych j?zyków skryptowych.

Dzi?ki ksi??ce "Apache. Receptury" zapoznasz si? z gotowymi przepisami na rozwi?zanie ciekawych, specyficznych oraz intryguj?cych problemów. Nauczysz si? instalowa? serwer z ró?nych ?róde? oraz na ró?nych platformach. Dowiesz si?, w jaki sposób zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, jak uruchomi? serwery wirtualne oraz poprawi? wydajno?? Apache. Autorzy ksi??ki poka?? Ci, jak uruchomi? obs?ug? j?zyków skryptowych, tak aby serwowane strony sta?y si? dynamiczne. Ca?a wiedza zostanie przedstawiona w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - analiza.

  • Sposoby instalacji serwera Apache
  • Dodawanie funkcjonalno?ci dzi?ki modu?om
  • Mo?liwo?ci rejestracji zdarze?
  • Konfiguracja serwerów wirtualnych
  • Wykorzystanie aliasów, przekierowa? oraz przepisa? (mod_rewrite)
  • Zarz?dzanie dost?pem do serwowanych zasobów
  • Bezpiecze?stwo serwera Apache
  • Wykorzystanie szyfrowanej transmisji - protokó? SSL
  • Zapewnienie wydajno?ci
  • Wykorzystanie j?zyków skryptowych

Oto ksi??ka z najlepszymi przepisami na Apache!

Helion; February 2009
328 pages; ISBN 9781457176425
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Apache. Receptury. Wydanie II
Author: Rich Bowen; Ken Coar