The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

JavaScript. Aplikacje WWW

JavaScript. Aplikacje WWW by Alex MacCaw
Buy this eBook
US$ 10.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj potencja? j?zyka JavaScript!

J?zyk JavaScript od zawsze jest obecny w przegl?darkach internetowych. W swojej historii miewa? okresy lepsze i gorsze - czasem bywa? wr?cz znienawidzony przez u?ytkowników. Te czasy jednak min??y! Obecnie jego mo?liwo?ci s? wr?cz osza?amiaj?ce. Ci??ko wyobrazi? sobie wspó?czesn? popularn? aplikacj? internetow?, która nie korzysta?aby z jego dobrodziejstw. W najnowszej ods?onie HTML5 jego potencja? jest jeszcze wi?kszy!

Sprawd? sam, jak wykorzysta? JavaScript do stworzenia aplikacji, która zaskoczy u?ytkowników. Budowanie w tym j?zyku du?ych internetowych aplikacji, które zaoferuj? u?ytkownikom funkcje obecne dot?d wy??cznie w aplikacjach biurkowych, wymaga utrzymywania stanu aplikacji po stronie klienta - a to nie jest ?atwe zadanie. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz szczegó?owy opis czynno?ci, jakie trzeba wykona?, aby zaimplementowa? nowoczesn? aplikacj?, a potem opanujesz skuteczne metody korzystania z mechanizmu WebSockets, operowania na plikach oraz modelowania danych. Ponadto zg??bisz niuanse nowego API oraz dowiesz si?, jakie s? najlepsze techniki debugowania i analizowania wydajno?ci Twojej aplikacji. Ta ksi??ka to d?ugo oczekiwana pozycja, w ca?o?ci po?wi?cona zaawansowanemu wykorzystaniu j?zyka JavaScript!

Z t? ksi??k? b?yskawicznie opanujesz:

  • korzystanie z wzorca MVC
  • obs?ug? zdarze?
  • modelowanie danych
  • zarz?dzanie zale?no?ciami
  • wykorzystywanie zewn?trznych bibliotek
  • techniki debugowania i optymalizowania Twojego oprogramowania
  • najlepsze funkcje JavaScriptu!

Twórz nowoczesne aplikacje przy u?yciu najlepszych dost?pnych narz?dzi!

Helion; September 2012
264 pages; ISBN 9781457176524
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: JavaScript. Aplikacje WWW
Author: Alex MacCaw