The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Rails. Zaawansowane programowanie

Rails. Zaawansowane programowanie by Brad Ediger
Buy this eBook
US$ 12.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Twórz zaawansowane projekty w Rails!

 • Jak zadba? o bezpiecze?stwo?
 • Jak zapewni? wydajno?? Twojej aplikacji?
 • Jak stworzy? i utrzyma? du?y projekt w Rails?

Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC z wykorzystaniem popularnego j?zyka Ruby, zosta? entuzjastycznie przyj?ty przez spo?eczno?? programistów. G?ówne za?o?enia autora tego projektu, Davida Heinemeiera Hanssona, to szybko??, ?atwo?? i przyjemno?? tworzenia kodu. Ruby on Rails jest dojrza?ym rozwišzaniem, wykorzystywanym przez wiele firm w aplikacjach internetowych, tworzonych pod kštem ich specyficznych potrzeb. Liczba aplikacji, które powsta?y z wykorzystaniem tego szkieletu, ?wiadczy o jego wysokiej jako?ci oraz niewštpliwie ma wp?yw na wzrost popularno?ci samego j?zyka Ruby.

"Rails. Zaawansowane programowanie" porusza te tematy, które Wy, programi?ci, lubicie najbardziej! Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, w jaki sposób wykorzysta? gotowe wtyczki oraz jak stworzy? nowe. Nauczysz si? stosowa? zaawansowane funkcje bazy danych oraz pod?šcza? si? jednocze?nie do wielu baz. Po lekturze tego podr?cznika bez problemu zapewnisz swojej aplikacji najwy?szy poziom bezpiecze?stwa, optymalnš wydajno?? i skalowalno??. Autor wskazuje tutaj równie? niezwykle interesujšce kwestie, dotyczšce projektowania du?ych aplikacji, wykorzystania systemów kontroli wersji oraz utrzymywania w?a?ciwej struktury projektu.

 • Przypomnienie i omówienie podstawowych elementów Ruby i Rails
 • Stosowanie ActiveSupport oraz RailTies
 • Zastosowanie i projektowanie wtyczek
 • Zaawansowane wykorzystanie baz danych
 • Uwierzytelnianie za pomocš LDAP
 • Bezpieczne szyfrowanie hase?
 • Bezpieczne przetwarzanie formularzy i danych u?ytkownika
 • Zapewnienie wydajno?ci
 • Skalowanie architektury
 • Wykorzystywanie us?ug Web
 • Tworzenie wieloj?zycznych aplikacji
 • Zarzšdzanie du?ymi projektami
 • U?ywanie systemów kontroli wersji

Poznaj wszystkie funkcje Ruby on Rails!

Helion; January 2009
336 pages; ISBN 9781457176777
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Rails. Zaawansowane programowanie
Author: Brad Ediger