The Leading eBooks Store Online 4,416,707 members ⚫ 1,552,143 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny

Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny by Jonathan Hassell
Buy this eBook
US$ 17.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj Windows Server 2008! Wykorzystaj najnowsze i zaawansowane funkcje tego systemu!

 • Jak zainstalowa? Windows Server 2008 na wielu komputerach?
 • Jak skonfigurowa? us?ugi serwera plików?
 • Jak stosowa? zasady grup na powolnych ??czach sieciowych?

Windows Server 2008 to system operacyjny nowej generacji. Pozwala on administratorom zmaksymalizowa? kontrol? nad infrastruktur?. Dzi?ki wprowadzonym zmianom (w stosunku do wersji Windows Server 2003) zapewnia wyj?tkow? dost?pno?? oraz du?e mo?liwo?ci zarz?dzania. System ten zosta? zaprojektowany jako najbardziej produktywna platforma dla zwi?kszaj?cych wydajno?? aplikacji i us?ug sieci Web. Nowa wersja wyposa?ona jest w zaawansowane funkcje zabezpiecze?, zdalny dost?p do aplikacji, mo?liwo?? centralnego zarz?dzania rolami serwera, mo?liwo?? monitorowania wydajno?ci i niezawodno?ci oraz wiele innych ciekawych narz?dzi.

Ksi??ka "Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny" proponuje Ci tylko to, co niezb?dne, aby? móg? dok?adnie zapozna? si? z aktualn? wersj? systemu oraz zdoby? praktyczne umiej?tno?ci. Podr?cznik ten zawiera procedury wykonywania podstawowych zada? administracyjnych oraz omówienia obszernych tematów, takich jak replikacja Active Directory, ochrona dost?pu do sieci czy klastry serwerów. Korzystaj?c z tej ksi??ki, poznasz nie tylko narz?dzia GUI, ale równie? narz?dzia wiersza polece?, które stanowi? znakomite uzupe?nienie zarz?dzania opartego na interfejsie graficznym. Pos?ugiwanie si? nimi pozwala na szybsz? prac? i jest koniecznym wst?pem do automatyzowania pracy przy u?yciu skryptów.

 • Instalowanie systemu
 • Us?ugi serwera plików
 • Narz?dzia wiersza polece?
 • System DNS
 • Active Directory
 • Replikacja katalogu
 • Zasady grup i IntelliMirror
 • Zabezpieczenia i aktualizacje systemu Windows
 • Internetowe us?ugi informacyjne -- wersja 7
 • Windows Server 2008 Server Core
 • Us?ugi terminalowe
 • Protokó? DHCP i funkcja -- ochrona dost?pu do sieci
 • Klastry serwerów
 • PowerShell
 • ​Typer- V

Tylko to, co musisz wiedzie?, aby sprawnie korzysta? z systemu Windows Server 2008!

Helion; April 2009
432 pages; ISBN 9781457176944
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny
Author: Jonathan Hassell
 
Subject categories
ISBNs
1457176920
9781457176920
9781457176944
9788324618934