The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

UML 2.0. Wprowadzenie

UML 2.0. Wprowadzenie by Russ Miles
Buy this eBook
US$ 9.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Najtrudniejszym etapem ka?dego procesu tworzenia systemu informatycznego jest wykonanie odpowiedniego projektu. Umiej?tno?? pogodzenia wymaga? u?ytkowników i osób finansuj?cych system z mo?liwo?ciami oferowanymi przez technologi? jest kluczowym elementem sukcesu. Im bardziej z?o?ony system, tym bardziej zawi?y staje si? projekt. Konieczno?? ustandaryzowana technik projektowania systemów zaowocowa?a powstaniem narz?dzi, dzi?ki którym nawet najbardziej skomplikowany projekt mo?na przedstawi? w prosty i czytelny sposób. Takim narz?dziem jest notacja UML -- zestaw ikon tworz?cych diagramy opisuj?ce system i jego elementy.

Ksi??ka "UML 2.0. Wprowadzenie" w praktyczny sposób przedstawia techniki modelowania systemów informatycznych za pomoc? j?zyka UML 2.0. Czytaj?c j?, nauczysz si? graficznie przedstawia? otoczenie systemu, wymagania stawiane przez u?ytkowników i metody ich implementacji w systemie. Utworzysz diagramy klas, interakcji, komponentów, wdro?enia i inne, które opisuj? projekt w jednoznaczny oraz prosty sposób. Dowiesz si? tak?e, jak zaplanowa? proces wdro?enia produktu za pomoc? UML.

  • Elementy j?zyka UML
  • Modelowanie wymaga? za pomoc? przypadków u?ycia
  • Diagramy czynno?ci i sekwencji
  • Modelowanie klas i powi?za? pomi?dzy nimi
  • Diagramy komponentów
  • Podzia? modelu na pakiety
  • Modelowanie wdro?enia systemu

Poznaj nowoczesne metody projektowania systemów informatycznych.

Helion; May 2007
272 pages; ISBN 9781457177071
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: UML 2.0. Wprowadzenie
Author: Russ Miles; Kim Hamilton