The Leading eBooks Store Online 4,416,707 members ⚫ 1,552,143 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Joseph Albahari
Buy this eBook
US$ 7.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

 • Co nowego w C# 3.0?
 • Jak skróci? i usprawni? swój kod?
 • Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmów operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wspó?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposób przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.

Do najwa?niejszych cech wyró?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy:
 • wyra?enia lambda,
 • metody rozszerzaj?ce,
 • niejawne typowanie zmiennych lokalnych,
 • sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie,
 • typy anonimowe,
 • niejawne typowanie tablic,
 • inicjalizatory obiektów,
 • w?a?ciwo?ci automatyczne,
 • metody cz??ciowe,
 • drzewa wyra?e?.

Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!

Helion; July 2008
280 pages; ISBN 9781457177224
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Author: Joseph Albahari; Ben Albahari
 
 • News
C's Eager to Return to Full Strength After 'L' to GSW - Celtics.com
Fri, 18 Nov 2016 23:34:36 -0800
Celtics.comC's Eager to Return to Full Strength After 'L' to GSWCeltics.comOne major reason why the C's will ...
Toyota's new C-HR like a 'diamond turned on its side' - USA TODAY
Fri, 18 Nov 2016 06:42:00 -0800
USA TODAYToyota's new C-HR like a 'diamond turned on its side'USA TODAYLOS ANGELES -- Once a Scion, now a Toyota, ...
The Technology Economy Shuffles The C-Suite - InformationWeek
Fri, 18 Nov 2016 08:32:13 -0800
InformationWeekThe Technology Economy Shuffles The C-SuiteInformationWeekRecognizing that data has aligned with business ...