The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

JavaScript - mocne strony

JavaScript - mocne strony by Douglas Crockford
Buy this eBook
US$ 8.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj doskona?? u?yteczno?? j?zyka JavaScript!

 • Jak efektywnie wykorzysta? najlepsze funkcje JavaScript?
 • Jak pisa? programy, aby ustrzec si? b??dów?
 • Jak zdefiniowa? podzbiór j?zyka i tworzy? idealne aplikacje?

Warto pozna? j?zyk JavaScript, poniewa? stanowi on jedno z wa?niejszych narz?dzi w informatyce -- dzi?ki temu, ?e jest jednocze?nie podstawowym i domy?lnym j?zykiem przegl?darek internetowych oraz j?zykiem programowania. JavaScript pozwala na tworzenie wydajnego kodu bibliotek obiektowych czy aplikacji opartych na technice AJAX. Jego skrypty s?u?? najcz??ciej do zapewniania interaktywno?ci, sprawdzania poprawno?ci formularzy oraz budowania elementów nawigacyjnych. Do?? ?atwa sk?adnia sprawia, ?e pisanie pe?noprawnych i wydajnych aplikacji w tym j?zyku nie jest trudne nawet dla pocz?tkuj?cych programistów.

Ksi??ka "JavaScript -- mocne strony" to wyj?tkowy podr?cznik do nauki tego popularnego, dynamicznego j?zyka programowania. Dowiesz si? z niej, jak efektywnie wykorzysta? wszystkie jego mocne strony (m.in. funkcje, dynamiczne obiekty, litera?y obiektowe) oraz jak unika? pu?apek. Poznasz elementy sk?adowe j?zyka oraz sposoby ich ??czenia, zrozumiesz, na czym polega dziedziczenie prototypowe, w jaki sposób brak kontroli typów ma pozytywny wp?yw na pisanie aplikacji oraz dlaczego stosowanie zmiennych globalnych jako podstawowego modelu programowania nie jest dobrym pomys?em. Znaj?c wszelkie ograniczenia j?zyka JavaScript, b?dziesz móg? profesjonalnie wykorzysta? jego najlepsze cz??ci.

 • Gramatyka j?zyka JavaScript
 • Obiekty i funkcje
 • Rekurencja
 • ​Kaskadowe ??czenie wywo?a?
 • Litera?y obiektowe
 • Dziedziczenie -- pseudoklasyczne, prototypowe, funkcyjne
 • Tablice
 • Wyra?​enia regularne
 • Klasa znaków i kwantyfikator wyra?enia regularnego

Nie tra? czasu -- si?gaj tylko po to, co najlepsze w j?zyku JavaScript!

Helion; March 2009
160 pages; ISBN 9781457177279
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: JavaScript - mocne strony
Author: Douglas Crockford