The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek
Buy this eBook
US$ 30.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Ujarzmij moc drzemišcš w systemie Windows Vista!

 • Jak zarzšdza? systemem i optymalnie go konfigurowa??
 • Jak przetwarza? media cyfrowe?
 • Jak efektywniej przeszukiwa? zasoby komputera i nimi zarzšdza??

Windows Vista jest pierwszš wersjš systemu Windows, której funkcjonalno?? zmienia si? w zale?no?ci od komputera, a modu?owa budowa i uniezale?nienie od siebie poszczególnych sk?adników pozwalajš bardzo ?atwo dodawa? funkcje lub po prostu wy?šcza? poszczególne mechanizmy. Vista wprowadza wiele nowych mo?liwo?ci i praktycznych u?atwie?, takich jak przejrzysty i wygodny interfejs u?ytkownika, sprawna nawigacja, nowocze?niejsze zabezpieczenia, a dla osób obdarzonych wra?liwo?ciš estetycznš -- efektowne nowo?ci wizualne.

"Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny" to nie jest zwyk?y podr?cznik. Dlaczego? Poniewa? jest to ksiš?ka przydatna na ka?dym poziomie zaawansowania. Przyda si? wszystkim tym, którzy ju? wcze?niej zetkn?li si? z tym systemem, a teraz chcš zaktualizowa? swojš wiedz?, pomo?e poczštkujšcym, a tak?e administratorom i pracownikom dzia?ów informatycznych. Przewodnik zawiera bowiem wszystko, co jest potrzebne, aby dopasowa? system operacyjny do indywidualnych potrzeb. Dzi?ki niemu dowiesz si?, jak zarzšdza? systemem i konserwowa? go, jak tworzy? biblioteki multimediów czy konfigurowa? urzšdzenia sprz?towe; poznasz te? wiele tajemnic, przydatnych trików i sztuczek do natychmiastowego wykorzystania, niezale?nie od u?ywanej edycji systemu.

 • Konfiguracja systemu, sprz?tu i akcesoriów komputera
 • Praca z danymi i mediami cyfrowymi
 • Tworzenie biblioteki multimediów
 • Zabezpieczanie i udost?pnianie danych
 • Kompresowanie dysku
 • Korzystanie z Centrum sieci i udost?pniania
 • Ochrona komputera za pomocš Windows Defender i Zapory Windows
 • Korzystanie z zasad grupy w systemie Windows Vista
 • Konfigurowanie ustawie? proxy dla po?šcze? mobilnych
 • Skróty klawiaturowe
 • Zarzšdzanie repozytorium informacji BCD

Helion; July 2008
904 pages; ISBN 9781457177125
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny
Author: William R. Stanek