The Leading eBooks Store Online 4,011,120 members ⚫ 1,318,789 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe

Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe by Jonathan LeBlanc
Buy this eBook
US$ 21.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Jedyny podr?cznik o platformie OpenSocial!

Serwisy spo?eczno?ciowe w zasadzie z dnia na dzie? opanowa?y Internet. Mówi? o nich wszyscy i korzystaj? z nich wszyscy! Przez krótki okres u?ywa?y ich tylko osoby prywatne, jednak b?yskawicznie ich potencja? dostrzeg?y tak?e firmy. Jest to dla nich najprawdopodobniej najlepszy kana? komunikacji z klientami. Dlatego podczas tworzenia nowych rozwi?za? czy nowych serwisów warto rozwa?y? integracj? z popularnymi serwisami spo?eczno?ciowymi oraz wprowadzenie w?asnych elementów tego typu.

To zadanie ma u?atwi? platforma OpenSocial, na której koncentruje si? ta ksi??ka. Dowiesz si? st?d, jak tworzy? niezale?ne aplikacje dla istniej?cych serwisów, jak budowa? grafy powi?za? spo?eczno?ciowych oraz tworzy? produkty spe?niaj?ce oczekiwania samego autora jako u?ytkownika us?ug spo?eczno?ciowych.

W trakcie lektury nauczysz si? odwzorowywa? relacje pomi?dzy u?ytkownikami oraz dostosowywa? dostarczane im tre?ci na podstawie danych zawartych w ich profilach. Ponadto zdob?dziesz solidn? dawk? wiedzy na temat bezpiecze?stwa oraz najlepszych technik autoryzacji u?ytkowników na platformie OpenSocial. Sprawdzisz, jak przenie?? aplikacj? napisan? dla Facebooka na platform? OpenSocial, oraz poznasz niuanse konfigurowania ?rodowiska produkcyjnego. Ksi??ka ta jest wyj?tkow? pozycj? na rynku, po?wi?con? platformie OpenSocial. Wykorzystaj jej potencja? i stwórz nowatorskie oprogramowanie!

Poznaj mo?liwo?ci platformy OpenSocial!

  • ​Skonfiguruj ?rodowisko produkcyjne
  • Odwzoruj relacje pomi?dzy u?ytkownikami
  • Stwórz interesuj?ce gad?ety
  • Skorzystaj z zaawansowanych mechanizmów identyfikacji
  • Przenie? aplikacj? z serwisu Facebook na platform? OpenSocial

Postaw na otwarte standardy!

Helion; December 2012
576 pages; ISBN 9781457177897
Download in DRM-free EPUB
Title: Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe
Author: Jonathan LeBlanc