The Leading eBooks Store Online 4,353,660 members ⚫ 1,442,818 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

jQuery Mobile

jQuery Mobile by Jon D. Reid
Buy this eBook
US$ 8.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Aplikacje mobilne dla ka?dego!

Mimo ?e na rynku wci?? wiod? prym tylko dwa systemy operacyjne dla urz?dze? mobilnych, tworzenie aplikacji natywnych przeznaczonych wy??cznie dla nich jest zbyt czasoch?onne. Przysz?o?? nale?y do tych aplikacji, które b?d? kompatybilne z wieloma platformami sprz?towymi. Jednak lista problemów, z jakimi musi si? zmierzy? projektant takiego oprogramowania, jest d?uga. Czy co? mo?na na to poradzi?? Tak! Rozwi?zaniem s? bogate mo?liwo?ci HTML5 i CSS3! Je?eli do?o?y? do tego genialn? bibliotek? jQuery Mobile, otrzymamy wybitne trio, pozwalaj?ce stworzy? aplikacje, które b?d? spójnie wygl?da? i dzia?a? na wielu ró?nych urz?dzeniach.

Dzi?ki tej ksi??ce poznasz mo?liwo?ci jQuery Mobile i przekonasz si?, ?e tworzenie aplikacji na urz?dzenia mobilne nie musi by? trudne. Dowiesz si?, jak przygotowa? struktur? strony oraz jak wykorzysta? dost?pne elementy interfejsu u?ytkownika. Nauczysz si? nawigowa? pomi?dzy stronami oraz korzysta? z okien dialogowych i formularzy. Znajdziesz tu te? informacje na temat mechanizmu zdarze? w jQuery Mobile oraz poznasz podstawy tworzenia w?asnych motywów graficznych. Ksi??ka ta jest idealn? pozycj? dla wszystkich osób chc?cych zaprojektowa? swoj? pierwsz? aplikacj? dla urz?dze? mobilnych.

jQuery Mobile pozwala na:

  • b?yskawiczne tworzenie aplikacji mobilnych
  • korzystanie z rozbudowanego mechanizmu zdarze?
  • ?atw? nawigacj? pomi?dzy stronami
  • tworzenie w?asnych motywów graficznych

Wykorzystaj ca?? zdobyt? wiedz? do stworzenia aplikacji mobilnej od pocz?tku do ko?ca!

Helion; December 2012
144 pages; ISBN 9781457177927
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: jQuery Mobile
Author: Jon D. Reid
 
Subject categories
ISBNs
9781457177927
9781457177941
9788324647729