Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gad?ety z technologi? Arduino i techBASIC

by

Subject categories
ISBNs
 • 9788324688906
 • 9781492015284
 • 9781492015260

Podstawowe funkcje telefonu, czyli dzwonienie i wysy?anie SMS-ów, nikomu ju? dzi? nie wystarczaj?. Wspó?czesne smartfony wykorzystywane s? na mnóstwo innych sposobów. Gry, przegl?danie ulubionych stron w Internecie, aktywny udzia? w ?yciu portali spo?eczno?ciowych — to tylko niektóre z nich.

Przy odrobinie umiej?tno?ci mo?esz u?y? Twojego telefonu tak?e do niekonwencjonalnych dzia?a?: na przyk?ad jako wykrywacza metali, barometru lub ?yroskopu. To urz?dzenia, które mo?esz zbudowa? na podstawie Twojego iPada lub iPhone’a oraz kilku niedrogich urz?dze? dodatkowych. Dzi?ki tej ksi??ce jest to naprawd? proste! W trakcie lektury poznasz j?zyk techBasic, który pomo?e Ci zbudowa? dzia?aj?cy higrometr oraz przy?pieszeniomierz. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat technologii Bluetooth Low Energy oraz nauczysz si? sterowa? zdalnie samochodem za pomoc? urz?dzenia typu BLE i platformy Arduino. Ksi??ka ta jest doskona?? lektur? dla wszystkich pasjonatów elektroniki, którzy chcieliby maksymalnie wykorzysta? potencja? swoich smartfonów i tabletów. Zaskocz swoich znajomych niesamowitym zastosowaniem telefonu!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • Helion; May 2014
 • ISBN 9781492015284
 • Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
 • Title: Projekty elektroniczne na iPhone i iPad. Niekonwencjonalne gad?ety z technologi? Arduino i techBASIC
 • Author: Mike Westerfield
 • Imprint: Helion
Subject categories
ISBNs
 • 9788324688906
 • 9781492015284
 • 9781492015260