The Leading eBooks Store Online 4,325,200 members ⚫ 1,431,678 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Ethernet. Biblia administratora

Ethernet. Biblia administratora by Charles E. Spurgeon
Buy this eBook
US$ 18.99
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Kompendium wiedzy o sieciach Ethernet! Biblia administratora sieci Ethernet!

Standard Ethernet powsta? w 1976 roku w o?rodku badawczym firmy Xerox. Wykorzystywany do budowy sieci lokalnych, znajduje zastosowanie praktycznie w ka?dym miejscu. Sieci Ethernet spotkasz zarówno w mieszkaniach czy domach, jak i w biurach czy centrach danych. W zale?no?ci od bud?etu, jakim dysponujesz, mo?esz zbudowa? sie? dostosowan? do w?asnych potrzeb. Nowoczesne sieci Ethernet pozwalaj? na niezawodne przesy?anie danych z ogromnymi pr?dko?ciami.

W Twoje r?ce oddajemy bibli? wiedzy o sieciach Ethernet, która odpowie na wszystkie nurtuj?ce Ci? pytania oraz zaprezentuje nowoczesne techniki wykorzystania tych sieci. Przekonasz si?, jak wygl?da proces automatycznej negocjacji oraz jak zasila? urz?dzenia za pomoc? Ethernetu. W kolejnych rozdzia?ach znajdziesz charakterystyczne elementy popularnych sieci 10, 100 i 1000 Mb/s oraz niezwykle wydajnych sieci o pr?dko?ci dochodz?cej do 400 Gb/s. Trzecia cz??? tej ksi??ki zosta?a po?wi?cona budowie systemu Ethernet. Poznasz tu systemy okablowania strukturalnego, dost?pne kable, z??cza oraz prze??czniki. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? na pó?ce ka?dego administratora, który chce pozna? swoj? sie? od podszewki.

Dzi?ki tej ksi??ce:
  • poznasz histori? standardu Ethernet
  • zrozumiesz zasad? jego dzia?ania
  • zobaczysz, jaki potencja? kryj? sieci Ethernet
  • nauczysz si? projektowa? wydajne rozwi?zania
  • poznasz tajniki dzia?ania Twojej sieci
Charles Spurgeon jest starszy architektem technologii na Uniwersytecie Stanu Texas w Austin, gdzie pracuje z systemem sieci kampusu obs?uguj?cej ponad 70 000 u?ytkowników w 200 budynkach. Pomaga? budowa? prototyp routerów ethernetowych, które sta?y si? podstaw? dla technologii urz?dze? produkowanych przez Cisco Systems.

Joann Zimmerman jest in?ynierem oprogramowania. Jest twórczyni? i autork? dokumentacji kompilatorów, narz?dzi wytwarzania oprogramowania i oprogramowania do monitorowania sieci. Bra?a równie? udzia? w tworzeniu procesu zarz?dzania konfiguracj? i kompilacj? w kilku firmach.

Helion; November 2014
448 pages; ISBN 9781457188015
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Ethernet. Biblia administratora
Author: Charles E. Spurgeon; Joann Zimmerman