The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW by Steve Souders
Buy this eBook
US$ 6.99
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj metody przyspieszania dzia?ania witryn internetowych

 • Jak zredukowa? ilo?? ??da? HTTP?
 • W jaki sposób skompresowa? przesy?ane dane?
 • Jak zoptymalizowa? interfejsy w technologii Ajax?

Tempo rozwoju internetu przeros?o naj?mielsze oczekiwania. Ka?dego dnia w sieci pojawiaj? si? nowe witryny WWW i aplikacje internetowe, przyci?gaj?ce rzesze u?ytkowników. Niestety, nadal najwi?kszym problemem internautów jest niska przepustowo?? ??czy, która cz?sto skutecznie zniech?ca do korzystania z bardziej rozbudowanych serwisów internetowych. Przed projektantami witryn WWW oraz twórcami interfejsów u?ytkownika dla aplikacji sieciowych stoi powa?ne wyzwanie - trzeba zoptymalizowa? i przyspieszy? funkcjonowanie tego, co u?ytkownik widzi w przegl?darce. W ci?gu ostatnich kilku lat pojawi?o si? sporo ciekawych rozwi?za?, znacznie u?atwiaj?cych ten proces, lecz stworzenie naprawd? wydajnego przegl?darkowego interfejsu u?ytkownika wymaga opanowania wielu zagadnie?.

Ksi??ka "Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW" to kompleksowy przegl?d i omówienie czynników sk?adaj?cych si? na optymalny interfejs u?ytkownika aplikacji internetowej. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak przyspieszy? dzia?anie witryn WWW poprzez ograniczanie ilo?ci przesy?anych danych, buforowanie ich i kompresowanie, optymalne rozmieszczenie elementów graficznych i zdefiniowanie stylów CSS. Nauczysz si? tak?e ogranicza? rozmiary skryptów, korzysta? z technologii Ajax i przyspiesza? dzia?anie elementów utworzonych za pomoc? programu Adobe Flash.

 • Ograniczanie ilo?ci ??da? HTTP
 • Korzystanie z nag?ówka Expires
 • Stosowanie kompresji GZIP
 • Odpowiednie umieszczanie definicji stylów oraz kodów skryptów w dokumentach HTML
 • Optymalne korzystanie z CSS
 • Stosowanie zewn?trznych plików ze skryptami
 • Redukcja ilo?ci zapyta? DNS
 • Buforowanie zapyta? Ajax

Twórz wydajne i szybko dzia?aj?ce witryny internetowe.

Helion; June 2008
160 pages; ISBN 9781457171338
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia?ania serwisów WWW
Author: Steve Souders
 
Subject categories
ISBNs
1457171333
9781457171338
9781457171352
9788324615186