The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek

Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek by Andrew B. King
Buy this eBook
US$ 14.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj sekrety tworzenia popularnych i dochodowych witryn internetowych!

 • Jak poprawi? widoczno?? serwisu w wyszukiwarkach?
 • Jak zoptymalizowa? p?atne kampanie reklamowe?
 • Jak odnie?? sukces w Internecie?

Celem optymalizacji witryny WWW jest przede wszystkim maksymalizacja przychodów z serwisu i podniesienie komfortu u?ytkowników. Aby ten cel osi?gn??, trzeba spe?ni? kilka podstawowych warunków. Po pierwsze nale?y zadba? o to, aby serwis mo?na by?o ?atwo odszuka? w sieci. Po drugie korzystanie z niego nie mo?e sprawia? trudno?ci, a po trzecie powinien on by? szybki, atrakcyjny i interaktywny. Krótko mówi?c, dobry serwis musi by? funkcjonalny i wydajny. Aby osi?gn?? sukces w sieci, nale?y zatem wybra? w?a?ciwe metody i przyj?? skuteczn? strategi? dzia?ania. Jakie to techniki i jak je stosowa?, dowiesz si? w?a?nie z tej ksi??ki.

Ksi??ka "Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek" wska?e Ci mo?liwo?ci tworzenia i optymalizacji serwisu internetowego, pozwalaj?ce w znacznym stopniu ograniczy? inwestycje w marketing, a jednocze?nie zyska? wielu klientów. Z tego podr?cznika dowiesz si?, jak zoptymalizowa? serwis pod k?tem wyszukiwarek, na czym polega w?a?ciwy dobór s?ów kluczowych, jak zbudowa? architektur? CSS i tworzy? ciekawe rozwi?zania, opieraj?ce si? na Ajaksie. Ponadto nauczysz si? optymalizowa? kampanie reklamowe dzi?ki stosowaniu perswazyjnej tre?ci reklam. Po tej lekturze b?dziesz umia? stworzy? wydajny, funkcjonalny, a przy tym popularny i dobrze zarabiaj?cy serwis internetowy.

 • Optymalizacja pozycji serwisu w wyszukiwarkach
 • Narz?dzia do analizowania s?ów kluczowych
 • Nag?ówki przyci?gaj?ce uwag?
 • Optymalizacja reklam p?atnych (PPC)
 • Dobór grupy docelowej i kwalifikowanie odwiedzaj?cych
 • Wykorzystanie metryk do ustalenia bud?etu
 • Optymalizacja wspó?czynnika konwersjiv
 • Optymalizacja stron WWW
 • Budowanie architektury CSS
 • Tworzenie w?asnych rozwi?za?, opartych na Ajaksie
 • Zaawansowana optymalizacja serwisów WWW
 • Metryki optymalizacji wydajno?ci

Optymalizuj serwis i dochody!

Helion; August 2012
392 pages; ISBN 9781457172038
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek
Author: Andrew B. King