The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Bill Burke
Buy this eBook
US$ 26.50
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Wykorzystaj zaawansowane technologie
tworzenia aplikacji korporacyjnych

  • Poznaj architektur? EJB 3.0
  • Stwórz w?asne komponenty
  • Zaprojektuj w?asne us?ugi sieciowe na podstawie EJB 3.0

Enterprise JavaBeans to technologia przeznaczona do tworzenia z?o?onych programów, oparta na j?zyku Java i platformie Java Enterprise Edition. Stosowana jest przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji korporacyjnych i pozwala programistom na generowanie mechanizmów automatycznego zarz?dzania us?ugami kluczowymi dla systemu. Wersje EJB stosowane do tej pory wymaga?y od twórców aplikacji implementowania mechanizmów, które nie mia?y wiele wspólnego z w?a?ciw? logik? biznesow? tworzonego oprogramowania, co znacznie wyd?u?a?o i komplikowa?o proces produkcji systemu. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 3.0, jest pozbawiona tych wad.

Dzi?ki ksi??ce "Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V" poznasz najnowsze wcielenie technologii EJB. Opisano tu wszystkie rozwi?zania, które umo?liwi?y uproszczenie standardu Enterprise JavaBeans 3.0 wzgl?dem jego poprzednich wersji. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz nowy interfejs Java Persistence API, który zast?pi? stosowane dotychczas komponenty encyjne zwyk?ymi obiektami Javy, oraz nauczysz si? sposobów eliminowania konieczno?ci implementowania interfejsów EnterpriseBean. Dowiesz si?, jak stosowa? adnotacje w miejsce elementów j?zyka XML umieszczanych w deskryptorach wdro?enia. Znajdziesz tu równie? praktyczne przyk?ady, dzi?ki którym b?yskawicznie opanujesz now? wersj? EJB.

  • Architektura EJB 3.0
  • Relacje pomi?dzy komponentami
  • Zapytania i j?zyk EJB QL
  • Komponenty sesyjne
  • Obs?uga transakcji
  • Implementowanie us?ug WWW
  • Instalacja i konfiguracja serwera JBoss

Nie tra? wi?cej czasu! Zastosuj technologi?,
która u?atwi Ci wytwarzanie systemów korporacyjnych.

Helion; August 2012
760 pages; ISBN 9781457171680
Read online, or download in DRM-free EPUB
Title: Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V
Author: Bill Burke; Richard Monson-Haefel