The Leading eBooks Store Online 4,416,707 members ⚫ 1,552,143 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Pi?kny kod. Tajemnice mistrzów programowania

Pi?kny kod. Tajemnice mistrzów programowania by Andy Oram
Buy this eBook
US$ 21.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj techniki pracy guru programowania!

 • Jak tworzy? czytelny i pozbawiony b??dów kod?
 • W jaki sposób projektowa? architektur? systemów?
 • Jak zbudowa? uniwersalne interfejsy u?ytkownika?

Wbrew pozorom programowanie to nie tylko nauka ?cis?a, to tak?e sztuka! Trudna sztuka! Napisanie kodu poprawnie dzia?aj?cego czy kodu spe?niaj?cego oczekiwania u?ytkowników programu to niew?tpliwie wyzwanie! Wymaga bowiem doskona?ego zaplanowania architektury, skutecznej optymalizacji kodu ?ród?owego oraz umiej?tno?ci przewidywania potencjalnych problemów i ich odpowiednio wczesnej eliminacji. W?a?nie w tej ksi??ce prawdziwi mistrzowie programowania podziel? si? z Tob? swoimi do?wiadczeniami, przemy?leniami i spostrze?eniami dotycz?cymi tworzenia profesjonalnych rozwi?za?. Znajdziesz tu wiele praktycznych porad dotycz?cych pisania kodu, rozwi?zywania problemów programistycznych, projektowania architektury, tworzenia interfejsów u?ytkownika i pracy w zespole projektowym. Dowiesz si?, kiedy nale?y post?powa? dok?adnie wed?ug wskaza? metodologii, a kiedy "pój?cie na skróty" mo?e okaza? si? najlepszym rozwi?zaniem. Poznasz sposób my?lenia i zasady pracy najlepszych programistów ?wiata, dzi?ki czemu u?ytkownikom Twoich aplikacji zapewnisz maksymalny komfort.

 • Korzystanie z wyra?e? regularnych
 • Dobór odpowiedniego poziomu abstrakcji
 • Ocena jako?ci kodu ?ród?owego
 • Testowanie
 • Techniki analizy sk?adni
 • Zabezpieczanie komunikacji sieciowej
 • Dostosowywanie architektury systemu do architektury komputerów
 • Praca zespo?owa
 • Projektowanie systemów w oparciu o komponenty OpenSource
 • Usuwanie b??dów
 • U?atwianie pracy osobom niepe?nosprawnym

Do??cz do grona mistrzów programowania!

Helion; August 2012
608 pages; ISBN 9781457171987
Read online, or download in DRM-free EPUB
Title: Pi?kny kod. Tajemnice mistrzów programowania
Author: Andy Oram; Greg Wilson