Vergelding, waarheidsvinding, verzoening

by M.M. Dolman

Series: Cahiers Van Hamel

Preview
Subject categories
ISBNs
 • 9048509572
 • 9789056293567
 • 9789048509577
 • 9789048520114
Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het (internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De internationale strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de - politiek en juridisch - complexe werkelijkheid tot het maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel - de hoeksteen van het Statuut van Rome - is een resultante van deze afweging en legt het primaat bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd moet worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden. Deze vragen stonden ter discussie op een symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam Center for International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot het symposium.

 • Amsterdam University Press; February 2005
 • ISBN: 9789048509577
 • Read online, or download in secure PDF or secure ePub format
 • Title: Vergelding, waarheidsvinding, verzoening
 • Series: Cahiers Van Hamel
 • Author: M.M. Dolman (ed.)
 • Imprint: Vossiuspers UvA
Subject categories
ISBNs
 • 9048509572
 • 9789056293567
 • 9789048509577
 • 9789048520114