Coornhert in het klein

Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid

D.V. Coornhert,

Coornhert in het klein: Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid
 
 
Uitgave van veertien hertalingen van teksten, ontleend aan de Wercken (1630) van de ethicus, dichter en graveur Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1690). Een goede zaak! Want tot nu toe waren ze nauwelijks toegankelijk voor de moderne lezer. Coornhert is een verlichte geest die meende dat de rationele benadering van de werkelijkheid de mens voor ongeluk behoedde. Aan deze autodidact is evenwel een zekere drammerigheid en gelijkhebberigheid niet vreemd. Met behulp van zijn moraalleer kon de mens zich door gedurig oefenen vervolmaken om uiteindelijk een goed mens te worden. Van de hier uitgegeven hertalingen zijn de dialogen het aardigst. Hertaler en tekstbezorger Ruben Buys is filosoof en ideeenhistoricus. Hij getroost zich ook grote moeite om zijn werk wetenschappelijk te verantwoorden. Toch is het nuttig om zijn hertalingen bij twijfel te controleren aan de hand van de originele teksten die nu digitaal raadpleegbaar zijn. Prettig is dat de veertien teksten worden voorafgegaan door een heldere inleiding.


 • ;
 • ISBN:
 • Edition:
 • Title:
 • Series:
 • Author:
 • Imprint:
 • Language:

In The Press


About The Author


Customer Reviews

Verified Buyer

Read online

If you’re using a PC or Mac you can read this ebook online in a web browser, without downloading anything or installing software.

Download file formats

This ebook is available in file types:

This ebook is available in:

After you've bought this ebook, you can choose to download either the PDF version or the ePub, or both.

DRM Free

The publisher has supplied this book in DRM Free form with digital watermarking.

Required software

You can read this eBook on any device that supports DRM-free EPUB or DRM-free PDF format.

Digital Rights Management (DRM)

The publisher has supplied this book in encrypted form, which means that you need to install free software in order to unlock and read it.

Required software

To read this ebook on a mobile device (phone or tablet) you'll need to install one of these free apps:

To download and read this eBook on a PC or Mac:

 • Adobe Digital Editions (This is a free app specially developed for eBooks. It's not the same as Adobe Reader, which you probably already have on your computer.)

Limits on printing and copying

The publisher has set limits on how much of this ebook you may print or copy. See details.

 • {{ format_drm_information.format_name }} unrestricted {{ format_drm_information.format_name }} {{format_drm_information.page_percent}}% every {{format_drm_information.interval}} days {{ format_drm_information.format_name }} off
Read Aloud
 • {{ read_aloud_information.format_name }} on {{ read_aloud_information.format_name }} off
Subject categories
 •  > 
ISBNs