Coornhert in het klein

Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid

by D.V. Coornhert, Ruben Buys

Series: Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum; Amsterdamse Gouden Eeuwreeks

Uitgave van veertien hertalingen van teksten, ontleend aan de Wercken (1630) van de ethicus, dichter en graveur Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1690). Een goede zaak! Want tot nu toe waren ze nauwelijks toegankelijk voor de moderne lezer. Coornhert is een verlichte geest die meende dat de rationele benadering van de werkelijkheid de mens voor ongeluk behoedde. Aan deze autodidact is evenwel een zekere drammerigheid en gelijkhebberigheid niet vreemd. Met behulp van zijn moraalleer kon de mens zich door gedurig oefenen vervolmaken om uiteindelijk een goed mens te worden. Van de hier uitgegeven hertalingen zijn de dialogen het aardigst. Hertaler en tekstbezorger Ruben Buys is filosoof en ideeenhistoricus. Hij getroost zich ook grote moeite om zijn werk wetenschappelijk te verantwoorden. Toch is het nuttig om zijn hertalingen bij twijfel te controleren aan de hand van de originele teksten die nu digitaal raadpleegbaar zijn. Prettig is dat de veertien teksten worden voorafgegaan door een heldere inleiding.