Begrijp de Pijn

David S. Butler,

Begrijp de Pijn
 
 
Elke pijn is echt. En voor veel mensen is het een slopend deel van hun leven.Beter begrijpen waarom dingen pijn doen, kan mensen ècht helpen om van hun pijn af tekomen. Dat is een bekend feit. Recente inzichten op het gebied van onder andere neurofysiologie,beeldvormend hersenonderzoek, immunologie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot eenplatform van kennis, van waaruit we ons verder in het verschijnsel pijn kunnen verdiepen. Inbegrijpelijke taal en gebruikmakend van eigenzinnige illustraties, bespreken de auteurs vanBegrijp de Pijn hoe het brein pijnreacties produceert: hoe reacties van autonome bewegings- enimmuunsystemen in het lichaam op verwonding bijdragen aan pijn, en waarom pijn kan blijvenvoortduren ook al hebben lichaamsweefsels voldoende tijd gehad om te herstellen.Begrijp de Pijn wil mensen met pijn en medici leren om met pijn om te gaan en ze nieuwemodellen aanreiken waarmee ze kunnen analyseren wat er gebeurt bij iemand die pijn heeft. Alsze eenmaal weten welke processen meespelen, dan kunnen ze op een wetenschappelijkonderbouwde wijze de weg naar herstel inslaan.


 • ;
 • ISBN:
 • Edition:
 • Title:
 • Series:
 • Author:
 • Imprint:
 • Language:

In The Press


About The Author


Customer Reviews

Verified Buyer

Read online

If you’re using a PC or Mac you can read this ebook online in a web browser, without downloading anything or installing software.

Download file formats

This ebook is available in file types:

This ebook is available in:

After you've bought this ebook, you can choose to download either the PDF version or the ePub, or both.

DRM Free

The publisher has supplied this book in DRM Free form with digital watermarking.

Required software

You can read this eBook on any device that supports DRM-free EPUB or DRM-free PDF format.

Digital Rights Management (DRM)

The publisher has supplied this book in encrypted form, which means that you need to install free software in order to unlock and read it.

Required software

To read this ebook on a mobile device (phone or tablet) you'll need to install one of these free apps:

To download and read this eBook on a PC or Mac:

 • Adobe Digital Editions (This is a free app specially developed for eBooks. It's not the same as Adobe Reader, which you probably already have on your computer.)

Limits on printing and copying

The publisher has set limits on how much of this ebook you may print or copy. See details.

 • {{ format_drm_information.format_name }} unrestricted {{ format_drm_information.format_name }} {{format_drm_information.page_percent}}% pages every day{{format_drm_information.interval}} days {{ format_drm_information.format_name }} off
Read Aloud
 • {{ read_aloud_information.format_name }} on {{ read_aloud_information.format_name }} off
Subject categories
 •  > 
ISBNs