Begrijp de Pijn

by David S. Butler, G. Lorimer Moseley

Subject categories
ISBNs
 • 9780987246738
 • 9780987246745
Elke pijn is echt. En voor veel mensen is het een slopend deel van hun leven.Beter begrijpen waarom dingen pijn doen, kan mensen ècht helpen om van hun pijn af tekomen. Dat is een bekend feit. Recente inzichten op het gebied van onder andere neurofysiologie,beeldvormend hersenonderzoek, immunologie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot eenplatform van kennis, van waaruit we ons verder in het verschijnsel pijn kunnen verdiepen. Inbegrijpelijke taal en gebruikmakend van eigenzinnige illustraties, bespreken de auteurs vanBegrijp de Pijn hoe het brein pijnreacties produceert: hoe reacties van autonome bewegings- enimmuunsystemen in het lichaam op verwonding bijdragen aan pijn, en waarom pijn kan blijvenvoortduren ook al hebben lichaamsweefsels voldoende tijd gehad om te herstellen.Begrijp de Pijn wil mensen met pijn en medici leren om met pijn om te gaan en ze nieuwemodellen aanreiken waarmee ze kunnen analyseren wat er gebeurt bij iemand die pijn heeft. Alsze eenmaal weten welke processen meespelen, dan kunnen ze op een wetenschappelijkonderbouwde wijze de weg naar herstel inslaan.

 • Noigroup Publications; January 2012
 • ISBN: 9780987246745
 • Edition: 1
 • Read online, or download in secure ePub format
 • Title: Begrijp de Pijn
 • Author: David S. Butler; G. Lorimer Moseley
 • Imprint: Noigroup Publications
Subject categories
ISBNs
 • 9780987246738
 • 9780987246745
Subject categories
ISBNs
 • 9780987246738
 • 9780987246745