Harry Percival

New Releases

Language

Ebook Format

DRM

1 - 3 of 3 results

Test-Driven Development with Python: Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript

Test-Driven Development with Python (2nd ed.)

Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript

O'Reilly Media (2017)
34,50 €

By taking you through the development of a real web application from beginning to end, the second...

Test-Driven Development with Python: Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript

Test-Driven Development with Python

Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium, and JavaScript

O'Reilly Media (2014)
25,59 €

By taking you through the development of a real web application from beginning to end, this hands-on...

TDD w praktyce. Niezawodny kod w j?zyku Python
Helion (2015)
14,27 €

„Ta ksi??ka to znacznie wi?cej ni? tylko wprowadzenie do programowania sterowanego testami w...