Piekfyn Afrikaans Huistaal Onderwysersgids Graad 11

Riens Vosloo,

Piekfyn Afrikaans Huistaal Onderwysersgids Graad 11
 
 
Uiteindelik! ’n Reeks wat al die soorte tekste bevat wat die nuwe kurrikulum voorskryf! Piekfyn Afrikaans Graad 11 het die wêreld van multimediatekste betree – ons bied aan ’n TV-film vir interaktiewe taalaktiwiteite in die Afrikaanse klas aan.Die leerdersboek en onderwysers is saamgestel volgens die vereistes vir Huistaal. Hierdie unieke onderwysersgids en DVD ondersteun die onderwyser se taak deur• beplanning en voorbereiding tot die minimum te beperk• ’n volledige antwoordsleutel vir elke module te voorsien, asook ritse riglyne, wenke en prosedures vir leeraktiwiteite in afdelings soos Pitkos en In ’n neutedop• te fokus op kommunikatiewe en teks- en temagebaseerde benaderings wat onderrig en leer funksioneel en kreatief in die klaskamer te laat plaasvind• ’n wye verskeidenheid piekfyn tekssoorte aan te bied volgens die eietydse temas• volledige onderrigplanne vir elke module, asook riglyne vir lesbeplanning en klaskamerpraktyk te voorsien• ’n formele assesseringsprogram vir graad 11, asook verskeie metodes en instrumente vir daaglikse assessering voor te stel• aanvullende hulp- en ondersteuningsmateriaal vir administratiewe en organisatoriese take van die Afrikaansonderwyser in te sluit deur op die kieslys van die DVD op “Lees” te kliek en die dokument uit te speel vir die onderwyserslêer.Ons weet die Piekfyn-reeks gaan die onderwyser sommer weer lus maak om Afrikaans te onderrig.Kontak die Uitgewer indien u die CD-hulpbron benodig.


 • ;
 • ISBN:
 • Edition:
 • Title:
 • Series:
 • Author:
 • Imprint:
 • Language:

In The Press


About The Author


Customer Reviews

Verified Buyer

Read online

If you’re using a PC or Mac you can read this ebook online in a web browser, without downloading anything or installing software.

Download file formats

This ebook is available in file types:

This ebook is available in:

After you've bought this ebook, you can choose to download either the PDF version or the ePub, or both.

DRM Free

The publisher has supplied this book in DRM Free form with digital watermarking.

Required software

You can read this eBook on any device that supports DRM-free EPUB or DRM-free PDF format.

Digital Rights Management (DRM)

The publisher has supplied this book in encrypted form, which means that you need to install free software in order to unlock and read it.

Required software

To read this ebook on a mobile device (phone or tablet) you'll need to install one of these free apps:

To download and read this eBook on a PC or Mac:

 • Adobe Digital Editions (This is a free app specially developed for eBooks. It's not the same as Adobe Reader, which you probably already have on your computer.)

Limits on printing and copying

The publisher has set limits on how much of this ebook you may print or copy. See details.

 • {{ format_drm_information.format_name }} unrestricted {{ format_drm_information.format_name }} {{format_drm_information.page_percent}}% pages every day{{format_drm_information.interval}} days {{ format_drm_information.format_name }} off
Read Aloud
 • {{ read_aloud_information.format_name }} on {{ read_aloud_information.format_name }} off
Subject categories
 •  > 
ISBNs